fbpx Ewa Cecylia Kiełek-Rataj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Cecylia Kiełek-Rataj | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Cecylia Kiełek-Rataj

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2019 roku

magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna

Ewa Cecylia Kiełek-Rataj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczna analiza systemów rodzinnych z dzieckiem utraconym w okresie prenatalnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Alicja Maria Kalus, prof. UO

Promotor pomocniczy: dr Aleksandra Lewandowska Walter
Recenzenci: dr hab. Bogusława Halina Lachowska, prof. KUL , dr hab. Hanna Przybyła Basista, prof. UŚ

Dyplom nr 4436.


Gdańsk, 30 maja 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie781.3 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.72 MB
PDF icon recenzja 21.79 MB