fbpx Iga Nehring | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iga Nehring

Iga Nehring

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2019 roku

Iga Nehring

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transfer pochodnych fenolu u foki szarej Halichoerus grypus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lucyna Mirosława Falkowska

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Agata Jolanta Kot-Wasik, dr hab. inż. Joanna Stanisława Szlinder-Richert, prof. MIR PIB

Dyplom nr 4433.


Gdańsk, 27 maja 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku, 13:41
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 czerwca 2019 roku, 14:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba