fbpx Kamila Dorota Ćwik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kamila Dorota Ćwik

Kamila Dorota Ćwik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2019 roku

magister inżynier rolnictwa

Kamila Dorota Ćwik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bożena Bojar, prof. dr hab. Jan Komorowski

Dyplom nr 4439.


Gdańsk, 31 maja 2019 r.

Data publikacji: piątek, 14 czerwca 2019 roku, 10:59
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 czerwca 2019 roku, 11:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba