fbpx Anna Galik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Galik

Anna Galik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2019 roku

magister ekonomii

Anna Galik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ nowych technologii na elastyczność rynku pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Recenzenci: dr hab. Izabela Alina Ostoj, prof. UE w Katowicach, prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Dyplom nr 4440.


Gdańsk, 30 maja 2019 r.

Data publikacji: piątek, 14 czerwca 2019 roku, 11:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 czerwca 2019 roku, 11:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba