fbpx Katarzyna Andruszkiewicz-Badura | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2019 roku

magister Ekonomii w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami

Katarzyna Andruszkiewicz-Badura

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty postępowania nabywców na rynku komercyjnych usług edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Izabela Krystyna Kowalik, prof. SGH, dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE w Katowicach

Dyplom nr 4442.


Gdańsk, 30 maja 2019 r.

Data publikacji: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 9:01
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 9:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba