fbpx Agnieszka Anna Jędruch | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Anna Jędruch

Agnieszka Anna Jędruch

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2019 roku

magister Oceanografii

Agnieszka Anna Jędruch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. IO PAN, dr hab. Artur Maciej Kowalski

Dyplom nr 4456.


Gdańsk, 28 czerwca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 26 lipca 2019 roku, 8:51
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 lipca 2019 roku, 9:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba