fbpx Zbigniew Czaja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zbigniew Czaja

Zbigniew Czaja

Uchwałą Rady Dyscypliny językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2020 roku

magister filologii angielskiej

Zbigniew Czaja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nauczanie fonetyki języka angielskiego w Polsce w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania”

„Teaching English Phonetics to Polish Learners across Age and Level Variables”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB

Recenzenci: dr hab. Anna Bączkowska, prof. UMK, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG

Dyplom nr 4551.


Gdańsk, 09 marca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract i streszczenie273.55 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Bączkowskiej2.08 MB
PDF icon rec. prof. Stanulewicz1.62 MB
Data publikacji: wtorek, 30 lipca 2019 roku, 13:18
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 marca 2020 roku, 12:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek