fbpx Milena Wiola Starczewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Milena Wiola Starczewska

Milena Wiola Starczewska

Uchwałą Rady Dyscypliny językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2020 roku

magister filologii w specjalności slawistyka

Milena Wiola Starczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Punkt widzenia na konflikt ukraińsko-rosyjski w nagłówkach serbskich dzienników”


oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Urszula Kęsik

Dyplom nr 4553.


Gdańsk, 09 marca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_Milena Czemplik87.91 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Łuczyńskiego2.08 MB
PDF icon rec. prof. Kęsik2.2 MB
Data publikacji: wtorek, 30 lipca 2019 roku, 14:16
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 marca 2020 roku, 13:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek