fbpx Barbara Ewa Korwel-Lejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 2019 roku

magister Geografii

Barbara Ewa Korwel-Lejkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Aleksander Pietrzak,, dr hab. Wioletta Justyna Kałamucka

Dyplom nr 4464.


Gdańsk, 09 sierpnia 2019 r.

Data publikacji: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 9:53
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba