fbpx Grzegorz Maliszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Maliszewski

Grzegorz Maliszewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Grzegorz Maliszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces kontrolowania przeciwpożarowego. Diagnoza i projekcja zmian”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Agnieszka Anna Szpitter, prof. UG

Recenzenci: dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, dr hab. Jarosław Adam Waśniewski, prof. UG

Dyplom nr 4466.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 11:46
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 11:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba