fbpx Aneta Katarzyna Muzolf | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Katarzyna Muzolf

Aneta Katarzyna Muzolf

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Aneta Katarzyna Muzolf

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model zintegrowanej samooceny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością szpitala”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska

Recenzenci: dr hab. Paweł Dobski, prof. UE w Poznaniu, dr hab. Jarosław Adam Waśniewski, prof. UG

Dyplom nr 4467.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 11:57
Ostatnia modyfikacja: piątek, 2 sierpnia 2019 roku, 12:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba