fbpx Anna Fornalska-Skurczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Fornalska-Skurczyńska

Anna Fornalska-Skurczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

magister Ekonomii

Anna Fornalska-Skurczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty działalności eksportowej w świetle najnowszych teorii handlu międzynarodowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Czarny, prof. dr hab. Jan Jakub Michałek

Dyplom nr 4468.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 7:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 7:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba