fbpx Justyna Rybacka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Rybacka

Justyna Rybacka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2019 roku

magister Politologii

Justyna Rybacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Edward Czuba
Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Anna Pluta-Olearnik, dr hab. Małgorzata Katarzyna Bartosik-Purgat, prof. UE w Poznaniu

Dyplom nr 4471.


Gdańsk, 10 lipca 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 5 sierpnia 2019 roku, 9:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba