fbpx Katarzyna Anna Wojtczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Wojtczak

Katarzyna Anna Wojtczak

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o sztuce Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2019 roku

magister historii sztuki

Katarzyna Anna Wojtczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) - architekt miejski Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Jan Bałus, dr hab. Hanna Maria Grzeszczuk - Brendel

Dyplom nr 4528.


Gdańsk, 20 grudnia 2019 r.

Recenzje

Data publikacji: czwartek, 12 września 2019 roku, 13:54
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 4 lutego 2020 roku, 12:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski