fbpx Dominika Hempel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dominika Hempel

Dominika Hempel

Uchwałą Rady Dyscypliny Historia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 lutego 2020 roku

magister Historii

Dominika Hempel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz przemian politycznych w Chile w opiniotwórczej prasie amerykańskiej w latach 1952-1973”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie Historia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw.

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz

Dyplom nr 4555.


Gdańsk, 09 marca 2020 r.

Data publikacji: piątek, 20 września 2019 roku, 9:20
Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 marca 2020 roku, 14:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski