fbpx Michał Aleksander Schröder | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Aleksander Schröder

Michał Aleksander Schröder

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister ekonomii

Michał Aleksander Schröder

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jakość edukacji jako kategoria wyboru publicznego między liceami publicznymi i niepublicznymi w województwie pomorskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Bizon
Recenzenci: dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, dr hab. Witold Toczyski

Dyplom nr 4488.


Gdańsk, 20 września 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 9:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 października 2019 roku, 9:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba