fbpx Joanna Aleksandra Ossowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Aleksandra Ossowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Aleksandra Ossowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2019 roku

magister Psychologii

Joanna Aleksandra Ossowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie bodźców dźwiękowych w metodzie primingu a postawy utajone i jawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Maria Dorota Kaźmierczak, prof. UG
Recenzenci: prof. dr hab. Dominika Agnieszka Maison, dr hab. Norbert Ernest Maliszewski, prof. UKSW

Dyplom nr 4489.


Gdańsk, 12 września 2019 r.