fbpx Krzysztof Chalimoniuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Chalimoniuk

Krzysztof Chalimoniuk

Uchwałą Rady Dyscypliny Historia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2020 roku

magister Historii

Krzysztof Chalimoniuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czechosłowacka sieć konsularna w II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja i działalność”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie Historia

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Opacki

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Tebinka, dr hab. Andrzej Essen, prof. UP w Krakowie

Dyplom nr 4575.


Gdańsk, 20 lipca 2020 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Streszczenie36.5 KB
PDF icon Recenzja prof. Tebinka6.54 MB
PDF icon Recenzja prof. Essen6.75 MB
Data publikacji: poniedziałek, 28 października 2019 roku, 14:37
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 lipca 2020 roku, 10:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski