fbpx Hernan Alonso Alzate Arias | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hernan Alonso Alzate Arias

Hernan Alonso Alzate Arias

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Hernan Alonso Alzate Arias

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transgraniczne rozlewy finansowe i reakcja na podejmowane ryzyko”

„Cross-Border Financial Spillovers and the Risk-Taking Channel Response”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Maria Zielińska-Głębocka

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Dyplom nr 4502.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 12:53
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 15:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba