fbpx Rafał Janik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rafał Janik

Rafał Janik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Rafał Janik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola rekomendacji giełdowych w kształtowaniu cen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Kunasz, prof. US, dr hab. Wawrzyniec Jacek Michalczyk, prof. UE we Wrocławiu

Dyplom nr 4504.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 14:19
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 14:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba