fbpx Youssef Hussein Abdul Khalek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Youssef Hussein Abdul Khalek

Youssef Hussein Abdul Khalek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Youssef Hussein Abdul Khalek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty długu publicznego Libanu”

„The determinants of Lebanese public debt”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Maria Zielińska-Głębocka

Recenzenci: dr hab. Tomasz Paweł Dołęgowski, prof. SGH, dr hab. Dariusz Filar

Dyplom nr 4507.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:37
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba