fbpx Karolina Natalia Lipińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Natalia Lipińska

Karolina Natalia Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Karolina Natalia Lipińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucjonalne uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych na B+R przez małe i średnie przedsiębiorstwa na przykładzie województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Maria Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Jacek Szlachta

Dyplom nr 4508.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:47
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba