fbpx Dawid Ners | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dawid Ners

Dawid Ners

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Dawid Ners

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Determinanty wyborów ekonomicznych w klasycznych i koalicyjnych grach powtarzanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Alicja Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Anna Maria Blajer-Gołębiewska
Recenzenci: dr hab. Tomasz Stanisław Bernat, prof. US, dr hab. Robert Paweł Kruszewski, prof. SGH

Dyplom nr 4509.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:53
Ostatnia modyfikacja: środa, 6 listopada 2019 roku, 10:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba