fbpx Hermes Jorge Jordan Rojas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hermes Jorge Jordan Rojas

Hermes Jorge Jordan Rojas

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Hermes Jorge Jordan Rojas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optymalizacja procesów logistycznych i ekonomicznych w międzynarodowej branży przeprowadzkowej”

„Optimization of  Logistics and Economic Processes in the International Removals Industry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: dr hab. Halina Maria Brdulak, prof. SGH, dr hab. Danuta Maria Kisperska-Moroń, prof. UEK

Dyplom nr 4510.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 8:07
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 13:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba