fbpx Anna Semmerling | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Semmerling

Anna Semmerling

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Anna Semmerling

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce na tle ich sytuacji dochodowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Henryk Antoni Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Paczoski
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak, dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Dyplom nr 4511.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 10:43
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 14:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba