fbpx Anna Skoczek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Skoczek

Anna Skoczek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Anna Skoczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gospodarowanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia w Polsce na przykładzie grupy zawodowej położnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jacek Adam Zaucha, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Piotr Komorowski

Dyplom nr 4513.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 10:56
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 10:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba