fbpx Agnieszka Beata Ważna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Beata Ważna

Agnieszka Beata Ważna

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2019 roku

Agnieszka Beata Ważna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie ekonomii i finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Olgierd Tadeusz Wyszomirski, dr hab. Piotr Rosik, prof. PAN

Dyplom nr 4513.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: czwartek, 7 listopada 2019 roku, 12:59
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 stycznia 2020 roku, 13:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba