fbpx Ewelina Katarzyna Nawrocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewelina Katarzyna Nawrocka

Ewelina Katarzyna Nawrocka

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2019 roku

Ewelina Katarzyna Nawrocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Trojanek, dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

Dyplom nr 4514.


Gdańsk, 30 września 2019 r.

Data publikacji: piątek, 8 listopada 2019 roku, 7:35
Ostatnia modyfikacja: piątek, 8 listopada 2019 roku, 7:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba