fbpx Maciej Piotr Gierusz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maciej Piotr Gierusz

Maciej Piotr Gierusz

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2020 roku

magister Wydziału Zarządzania

Maciej Piotr Gierusz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego”

„Recognition and measurement of purchased goodwill and usefulness of financial statements”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Promotor pomocniczy: dr Ewa Majerowska
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Luty, dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP

Gdańsk, 07 maja 2021 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract.pdf1.2 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie.pdf1.31 MB
Data publikacji: wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 8:46
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 25 lutego 2020 roku, 11:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Szalkowska
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba