fbpx Karolina Monika Józefowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Monika Józefowicz

Karolina Monika Józefowicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2020 roku

magister Ekonomii

Karolina Monika Józefowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliach”

„Investment attractiveness and commercial real estate market development in Polish metropolises”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Świerkocki, dr hab. Wojciech Dziemianowicz

Dyplom nr 4572.


Gdańsk, 10 lipca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract1.11 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1.22 MB
Data publikacji: wtorek, 18 lutego 2020 roku, 19:55
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 lipca 2020 roku, 8:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka