fbpx Wacław Kulczykowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wacław Kulczykowski

Wacław Kulczykowski

Uchwałą Rady Dyscypliny archeologia Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2020 roku

magister Archeologii

Wacław Kulczykowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obiekty hydrotechniczne w dolnym biegu rzeki Osy do XIX w.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie archeologia

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Joanna Dąbal
Recenzenci: prof.dr hab. Jerzy Piekalski, dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK

Dyplom nr 4566.


Gdańsk, 30 czerwca 2020 r.

Data publikacji: piątek, 21 lutego 2020 roku, 11:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 12:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Danuta Szumiło