fbpx Zuzanna Kalicka-Karpowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zuzanna Kalicka-Karpowicz

Zuzanna Kalicka-Karpowicz

Uchwałą Rady Dyscypliny językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 lipca 2020 roku

magister filologii polskiej

Zuzanna Kalicka-Karpowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problemy słowotwórcze dotyczące rzeczowników i przymiotników na podstawie materiału z internetowych poradni językowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Joanna Ginter
Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Kęsik, dr hab. Rafał Grzegorz Zarębski, prof. UŁ

Dyplom nr 4576.


Gdańsk, 24 lipca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie495.19 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Kęsik2.79 MB
PDF icon rec. prof. Zarębskiego596.36 KB
Data publikacji: wtorek, 10 marca 2020 roku, 9:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 lipca 2020 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek