fbpx Aleksander Wojciech Jagiełło | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksander Wojciech Jagiełło

Aleksander Wojciech Jagiełło

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2020 roku

magister Ekonomii w zakresie Ekonomiki transportu i logistyki

Aleksander Wojciech Jagiełło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elektromobilność w kształtowaniu rozwoju drogowego transportu miejskiego w Polsce”

„The role of electromobility in shaping the development of road urban transport in Poland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Wołek
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr hab. Robert Tomanek

Dyplom nr 4600.


Gdańsk, 24 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract718.1 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie796.22 KB
Data publikacji: środa, 6 maja 2020 roku, 8:12
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 8:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka