fbpx Adrian Andrzej Śliwa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adrian Andrzej Śliwa

Adrian Andrzej Śliwa

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2020 roku

magister Zarządzania w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem

Adrian Andrzej Śliwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju elektrycznych pojazdów drogowych”

„Economic conditions for the development of electric road vehicles”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Burnewicz

Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Suchanek
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr hab. Adam Przybyłowski

Dyplom nr 4619.


Gdańsk, 18 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract1.75 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie2.04 MB
Data publikacji: środa, 6 maja 2020 roku, 8:17
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2020 roku, 15:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka