fbpx Damian Nowak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Damian Nowak

Damian Nowak

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2020 roku

magister Wydziału Zarządzania

Damian Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług finansowych do centrów zlokalizowanych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Rutka

Recenzenci: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

Dyplom nr 4563.


Gdańsk, 29 czerwca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie_j. angielski55.39 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie_j. polski54.68 KB
Data publikacji: czwartek, 14 maja 2020 roku, 13:02
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 lipca 2020 roku, 11:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba