fbpx Marek Paweł Kołatka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Paweł Kołatka

Marek Paweł Kołatka

Uchwałą Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 listopada 2020 roku

magster Ekonomii w zakresie Biznesu elektronicznego, magister Finansów i rachunkowości w zakresie Bankowości i doradztwa finansowego

Marek Paweł Kołatka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacyjność polskiego rynku finansowego”

„The adaptability of the Polish financial market”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w dyscyplinie Ekonomia i finanse

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Babula
Recenzenci: dr hab. Dariusz Filar, dr hab. Marcin Kalinowski

Dyplom nr 4601.


Gdańsk, 24 listopada 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract1.08 MB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie1.18 MB

Recenzje

Data publikacji: piątek, 22 maja 2020 roku, 9:54
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 8:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Balicka