fbpx Barbara Irena Ignaciuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Irena Ignaciuk

Barbara Irena Ignaciuk

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2020 roku

magister filologii polskiej

Barbara Irena Ignaciuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Demonologiczny kontekst i wymiar pisarstwa Jerzego Sampa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Marek Kaxmierczyk, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Marek Tadeusz Bernacki, prof. ATH, dr hab. Marzena Mariola Woźniak-Łabieniec, prof UŁ

Dyplom nr 4565.


Gdańsk, 29 czerwca 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie rozprawy doktorskiej26.53 KB
Data publikacji: czwartek, 16 lipca 2020 roku, 8:40
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 lipca 2020 roku, 8:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba