fbpx Martyna Agnieszka Werra | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Martyna Agnieszka Werra

Martyna Agnieszka Werra

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2020 roku

magister filologii polskiej

Martyna Agnieszka Werra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Fan fiction - monografia gatunku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS, dr hab. Mirosław Wobalis, prof. UAM

Dyplom nr 4623.


Gdańsk, 30 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie82.57 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Latoch-Zielińskiej3.47 MB
PDF icon rec. prof. Wobalisa1.43 MB
Data publikacji: piątek, 17 lipca 2020 roku, 7:23
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 3 stycznia 2021 roku, 18:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek