fbpx Valeriy Sklyarov | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Valeriy Sklyarov

Valeriy Sklyarov

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2020 roku

magister filologii rosyjskiej

Valeriy Sklyarov

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Antyświaty Mikołaja Gogola. Problemy i specyfika Gogolowskiego tekstu i antytekstu w procesie tworzenia alternatywnej rzeczywistości literacko-artystycznej”

„Антимиры Николая Гоголя. Проблемы и особенности использования Гоголeм текста и антитекста при созданиu альтернативной литературной и художественной реальности”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM

Dyplom nr 4622.


Gdańsk, 30 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract79 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie130.14 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Malej2.81 MB
PDF icon rec. prof. Ojcewicza6.98 MB
Data publikacji: piątek, 17 lipca 2020 roku, 8:51
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 3 stycznia 2021 roku, 19:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek