fbpx Grzegorz Michał Fortuna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Michał Fortuna

Grzegorz Michał Fortuna

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o kulturze i religii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2020 roku

magister filologii polskiej

Grzegorz Michał Fortuna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elektroniczny bandyta. Rynek i kultura wideo w Polsce okresu transformacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr, prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Dyplom nr 4611.


Gdańsk, 09 grudnia 2020 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie408.25 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Lewickiego2.24 MB
PDF icon rec. prof. Zwierzchowskiego2.68 MB
Data publikacji: piątek, 17 lipca 2020 roku, 9:18
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2020 roku, 13:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek