fbpx Marta Maria Maciejewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Maria Maciejewska

Marta Maria Maciejewska

Uchwałą Rady Dyscypliny nauki o sztuce Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2020 roku

magister filologii polskiej

Marta Maria Maciejewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dialektyka formy. Pełnometrażowe filmy fabularne Jana Švankmajera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie nauki o sztuce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Mariusz Guzek, prof. dr hab. Tadeusz Szczepański

Dyplom nr 4624.


Gdańsk, 30 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon abstract72.29 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie71.88 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. dr hab. Guzka2.92 MB
PDF icon rec. prof. Szczepańskiego1.59 MB
Data publikacji: piątek, 17 lipca 2020 roku, 9:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, 9:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek