fbpx Natalia Anna Buczek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Natalia Anna Buczek

Natalia Anna Buczek

Uchwałą Rady Dyscypliny językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2021 roku

magister logopedii

Natalia Anna Buczek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika komunikacji językowej dzieci dotkniętych zespołem Aspergera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie językoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Promotor pomocniczy: dr Anna Walencik-Topiłko
Recenzenci: dr hab. Marta Korendo, prof. UP, prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

Dyplom nr 4645.


Gdańsk, 26 marca 2021 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie77.18 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Korendo3.03 MB
PDF icon rec. prof. Święcickiej3.96 MB
Data publikacji: czwartek, 8 października 2020 roku, 10:32
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 28 marca 2021 roku, 13:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek