fbpx Michał Jan Pruszak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Jan Pruszak

Michał Jan Pruszak

Uchwałą Rady Dyscypliny literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2021 roku

magister filologii polskiej

Michał Jan Pruszak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dramaty Williama Szekspira w literackich adaptacjach dla dziecięcego odbiorcy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w dyscyplinie literaturoznawstwo

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM, prof. dr hab. Marta Teresa Gibińska-Marzec

Dyplom nr 4630.


Gdańsk, 25 stycznia 2021 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon rec. prof. Fabiszaka2.79 MB
PDF icon rec. prof. Gibińskiej-Marzec1.74 MB
Data publikacji: czwartek, 15 października 2020 roku, 12:52
Ostatnia modyfikacja: sobota, 23 stycznia 2021 roku, 18:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek