Podsumowanie roku 2021 w programach naukowo-badawczych IDUB

 

PROGRAM MAŁYCH GRANTÓW – UGRANTS

 

W 2021 r. w Programie małych grantów – UGrants przyznano łącznie 1 620 000 zł dla 128 wniosków.

Zrealizowano po jednym naborze do konkursów Advanced, Bridge i Start oraz dwa nabory do konkursu First.

Najwięcej wniosków złożono w konkursach First i Start, które są kierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców.  

Szczegółowe informacje o programie w zakładce Program małych grantów-UGrants.

 

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach 1. edycji „Programu małych grantów – UGrants” w 2021 roku

Obraz zawierający stół</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

 

PROGRAM WSPARCIA HUMANISTYKI GDAŃSKIEJ

 

Zestawienie wniosków przyznanych w ramach „Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej” w 2021 roku

Obraz zawierający stół</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

Szczegółowe informacje o programie w zakładce Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej.

 

PROGRAM PUBLIKACYJNY UG

 

W 2021 r. w Programie Publikacyjnym UG przyznano łącznie 2 036 872,83 zł dla 1036 wniosków.

Do PP UG aplikowali doktoranci i naukowcy ze wszystkich wydziałów, szkół doktorskich oraz międzynarodowych agend badawczych.

Najwięcej wniosków o przyznanie świadczenia z tytułu opublikowania pracy w prestiżowym czasopiśmie lub wydawnictwie złożono na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Chemii.

Najwięcej wniosków o przyznanie dofinansowania kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji złożono na Międzyuczelnianym Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Wydziale Biologii oraz Wydziale Nauk Społecznych.

Szczegółowe informacje o programie w zakładce Program publikacyjny UG.

 

Zestawienie wniosków złożonych w ramach Programu Publikacyjnego UG w 2021 roku

Obraz zawierający stół</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

 

 

 

 

Podsumowanie roku 2020 – „Program publikacyjny UG”

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2021 - 13:38; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 30 Czerwiec, 2022 - 14:18; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska