Erasmus+ 2021-2027

 

file://jowisz/pulpit/k.saczewska/pulpit/erasmus-plus-opaque.jpgErasmus+ 2021-2027

Na wniosek Biura Współpracy Międzynarodowej (Sekcji Obsługi Programu Erasmus+) Uniwersytet Gdański w konkursie wniosków otrzymał Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27). Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania oferowane w programie Erasmus+ oraz  jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów:stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. Realizacja wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest możliwa gdy placówki partnerskie posiadają podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy. 

 

                  

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4 luty 2021, 16:36 Ostatnia modyfikacja: środa, 24 Listopad 2021, 13:54