Studia doktoranckie po wejściu w życie Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgodnie z przepisem art. 279 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, Czerwiec 10, 2021 - 12:36; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków Ostatnia zmiana: czwartek, Czerwiec 10, 2021 - 12:36; osoba wprowadzająca: Michalina Tomków