Kalendarz akademicki: organizacja roku akademickiego 2022/2023

Semestr zimowy (01.10.2022 - 19.02.2023)*
03.10.2022 Inauguracja roku akademickiego
01.10.2022 - 27.01.2023 Zajęcia dydaktyczne
23.12.2022 - 01.01.2023 Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2023 - 27.01.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych
28.01.2023 - 12.02.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych
13.02.2023 - 19.02.2023 Przerwa międzysemestralna
Semestr letni (20.02.2023 - 30.09.2023)*
20.02.2023 - 05.03.2023 Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego
20.02.2023 - 18.06.2023 Zajęcia dydaktyczne
07.04.2023 - 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
20.03.2023 Święto Uniwersytetu Gdańskiego
19.06.2023 - 02.07.2023 Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć
03.07.2023 - 30.09.2023 Przerwa wakacyjna
04.09.2023 - 17.09.2023 Letnia sesja poprawkowa

* W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć 21 grudnia 2022 r. i 12 stycznia 2023 r. – według planu zajęć z piątku – w semestrze zimowym.

Prodziekani właściwi do spraw kształcenia lub studenckich mogą wskazać przedmioty, z których egzaminy lub zaliczenia w okresie od 09.01.2023 r. do 12.02.2023 r. będą przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnie).

 
Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
 
Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
1) 31 grudnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023;
2) 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Kwiecień 2022 - 08:21; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska Ostatnia zmiana: wtorek, 25. Kwiecień 2023 - 08:18; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kamińska