fbpx Etiuda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Etiuda

Etiuda

Etiuda

Konkurs na stypendia doktorskie.

Dla kogo:
  1. W konkursie mogą brać udział osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych lub zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r.

  2. Konkurs przeznaczony dla osób, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.

Informacje o konkursie:
  1. Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą obejmować badania podstawowe tj.: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

  2. Wnioski muszą uwzględniać odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

  3. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Źródło: Narodowe Centrum Nauki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 11:44