fbpx PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

Kierownik

mgr Jolanta Moś
telefon: +48 58 523 24 54
e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Dorota Trybała
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: rekdt@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Chemii
ADMINISTRACJA: Administracja Rektorat.

Pracownicy

mgr Danuta Aleksandrowicz
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: danuta.aleksandrowicz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich-Pracownia Sinologii
ADMINISTRACJA: Wydział Chemii
OBSŁUGA: Wydział Chemii, DS-10, DS-11, Hotel Asystencki nr 1, Wydział Historyczny.

Małgorzata Bocian
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: rekmboc@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Historii
ADMINISTRACJA: Biblioteka Sopot, Biblioteka Główna
OBSŁUGA: Górki Wschodnie, Neofilologia, Hotel Asystencki nr 2, Biblioteka Główna, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, DS-5.

mgr Beata Grzywacz
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: beata.grzywacz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Fizyki), Wydział Nauk Społecznych (Instytut Politologii), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ADMINISTRACJA: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Biologii, Wydział Biotechnologii, Centrum Transferu Technologii
OBSŁUGA: Wydział Ekonomiczny, Dział Transportu.

Weronika Pieniak
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: weronika.pieniak@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Biologii, Wydział Geografii i Oceanografii, Hel
ADMINISTRACJA: Wydział Biologii, Wydział Geografii i Oceanografii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania
OBSŁUGA: Wydział Geografii i Oceanografii,  DS-7, Hel, Wydział Biotechnologii, Zespół Obiektów Gdańsk-Kładki.

Joanna Sprawka
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: reksj@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki i Informatyki), Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii
ADMINISTRACJA: Rektorat, Wydział Nauk Społecznych
OBSŁUGA: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii, Ośrodek Łączyno, Borucino, Jednostka Pływająca, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Maria Studzińska-Derda
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: rekmst@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Centrum Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Biblioteka Główna
ADMINISTRACJA: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Wydawnictwo UG,
OBSŁUGA: Wydział Zarządzania, CDK, Biblioteka Ekonomiczna, Wydział Prawa, DS-6, Zakład Poligrafii Wydawnictwo UG.

mgr Eliza Władecka
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: e.wladecka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Filologiczny: Instytut Filologii Polskiej, Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Badań nad Kulturą, Instytut Skandynawistyki,  Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Katedra Slawistyki, Katedra Logopedii
ADMINISTRACJA: Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Borucino, DS-y
OBSŁUGA: Zespół Obiektów Administracji Centralnej, DS-3, DS-8, DS-9, Biblioteka Główna, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Pałac w Leźnie, Centrum Inwestycji i Remontów.

 

Prace Zlecone:

mgr Maria Dyszczyńska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:maria.dyszczynska@ug.edu.pl

mgr Honorata Kloc
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:rekhk@ug.edu.pl

Bożena Kowalska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: rekbk@ug.edu.pl

Danuta Piłat
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: danuta.pilat@ug.edu.pl

Monika Warsińska
telefon: +48 58 523 24 52

e-mail:monika.warsinska@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 7:58