Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego zmieniają świat

Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego zmieniają świat

Absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego są zarówno osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł zawodowy licencjata, jak i studenci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Znaczna większość rozpoczynających naukę w naszej uczelni kończy studia magisterskie, realizując pełne programy studiów pierwszego i drugiego stopnia. Dwustopniowy system kształcenia jest dla nich szansą na realizację swoich pasji i zainteresowań z różnych obszarów wiedzy, często innych na poszczególnych stopniach studiów.

Absolwenci naszej uczelni nabywają w okresie studiów wiedzę i umiejętności, pozwalające z powodzeniem rozwijać późniejsze kariery zawodowe, a także aktywnie uczestniczyć we wszystkich sferach życia społecznego. Programy studiów są tak skonstruowane, aby kompetencje absolwentów odpowiadały bieżącym i przyszłym wyzwaniom rynku pracy, w jego wymiarze krajowym i międzynarodowym. Sposoby i metody kształcenia, w tym także praktyki studenckie, ułatwiają zdobycie pracy zawodowej, odpowiadającej aspiracjom późniejszych absolwentów. Kończący studia na Uniwersytecie Gdańskim potrafią elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby rynku pracy, poszukiwać nowej wiedzy i wzbogacać swoje kwalifikacje. Część z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, tworząc miejsca pracy na Pomorzu lub w innych regionach kraju.

Od początku istnienia uczelni Uniwersytet Gdański ukończyło około 150 tysięcy absolwentów. Są wśród nich wybitni naukowcy i osoby odgrywające pierwszoplanową rolę w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym kraju, a także wielu młodych ludzi, którzy z powodzeniem rozpoczęli po studiach na Uniwersytecie Gdańskim zawodową karierę. Osiągnięciami swoich absolwentów może pochwalić się każdy z wydziałów UG (niektóre z nich prezentują dokonania swoich absolwentów na stronach internetowych). Nie sposób wymienić chociażby niewielkiej części z nich, ale są w tym gronie także ci najbardziej znani.

Z Uniwersytetem Gdańskim związani są prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwsze Damy RP: student – Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta Kwaśniewska, absolwentka uczelni. Pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego był Prezydent Lech Kaczyński, a Pierwsza Dama RP Maria Kaczyńska – absolwentką uczelni. Absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego jest także Donald Tusk, były premier Rzeczypospolitej Polskiej i były przewodniczący Rady Europejskiej a także były premier RP Jan Krzysztof Bielecki. Zamieszkały kilkaset metrów od kampusu oliwskiego były prezydent RP Lech Wałęsa jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wielu absolwentów UG odgrywa pierwszoplanową rolę w życiu społeczno-politycznym kraju (w roli parlamentarzystów i członków rządu) oraz naszego regionu (prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz wojewodowie).

W gronie absolwentów UG są także znani naukowcy, w tym profesorowie Maciej Żylicz, Grzegorz Węgrzyn i Marek Żukowski, a także ekonomiści, między innymi profesorowie Dariusz Filar, Leszek Pawłowicz, Anna Zielińska-Głębocka.Wielu z nich pełni znaczące funkcje w gospodarce i naukowych gremiach. Zdobywają prestiżowe nagrody, między innymi  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz najważniejszą na Pomorzu – Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Dyplomem gdańskiej uczelni legitymują się także znani artyści, między innymi pisarze Stefan Chwin i Paweł Huelle, reżyserzy – Krzysztof Babicki i Maciej Dejczer, sportowcy – Monika Pyrek  oraz dziennikarze, na przykład Tomasz Wołek. Aneta Kręglicka, zdobywając w 1989 roku tytuł Miss Świata, stała się najpiękniejszym ambasadorem Uniwersytetu Gdańskiego.

Wielu absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego utrzymuje kontakt z uczelnią poprzez działalność w dwóch stowarzyszeniach. Jedno z nich to Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, które powstało w 1999 roku z inicjatywy absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Drugie, to powołane w 1949 roku Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, Marzec 14, 2014 - 09:05; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, Grudzień 8, 2020 - 15:35; osoba wprowadzająca: Anna Pauli